ราคาถ่ายรูป งาน Event

 

ถ่ายรูป งาน Event

งาน Event

ถ่ายรูป 4 ชั่วโมง ราคา ถ่ายรูป 4,000 บาท
ถ่ายรูป 8 ชั่วโมง ราคา ถ่ายรูป 6,500 บาท

DVD File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกภาพ และจัดส่งพร้อมปกกล่องสวยงาม